Hur fungerar det?

Hur fungerar det?

Här berättar några av våra användare om sina erfarenheter.

Detta är deras omdömen, deras testimonials.

Roger Focus

Han har mycket lättare att följa anvisningar och att klara uppgifter i flera steg

“Max har autism och använder Roger Focus. Han har mycket lättare att följa anvisningar och att klara uppgifter i flera steg. Han visar en högre grad av mental energi och kan behålla fokus längre.”

Lärare NN

De flesta barn ville fortsätta använda sina enheter efter testperioden

“I vår studie av barn i skolåldern med ASD visade det sig att barnen bättre kunde höra lärarens ord, kommunicera med sina klasskamrater bättre och i allmänhet var mer engagerade i klassrumsaktiviteter än de var utan den trådlösa mikrofontekniken”, säger Gary Rance, docent i Department of Audiology & Speech Pathology vid Melbournes Universitet. “De flesta barn ville också fortsätta använda sina enheter efter testperioden.”

Läs mer om undersökningen

Roger SoundField

Den stora fördelen är att jag fångar och behåller elevernas uppmärksamhet

“Olikheter är vår styrka på Nibbleskolan. Vi kommer från olika kulturer, ser olika ut, tycker om olika maträtter, vi är inte stöpta i samma form. Vi har många elever på skolan som inte har svenska som sitt förstaspråk. Då är Roger Dynamic SoundField en extra hjälp. Ljudet, orden, meningar och instruktioner blir tydligare och språkutvecklingen går framåt fortare. Det är roligt att se.

Den stora fördelen är att jag fångar och behåller elevernas uppmärksamhet. Jag startar mikrofonen och ljudet från högtalaren sprider sig runt i klassrummet. Eleverna kan fokusera och hålla koncentrationen uppe under hela genomgången, vilket innebär att de kan ta till sig instruktionerna snabbare, vilket i sin tur gör att de kan komma igång med det de ska göra. Skoldagarna blir effektivare.”

Christine Pihlqvist, lärare på Nibbleskolan

Det är positivt för både undervisning och för en effektiv inlärning

”Vi behöver inte anstränga rösten under lektionerna och vi når ut till eleverna på väldigt enkelt sätt med hjälp av högtalarna, oavsett var eleven sitter i klassrummet. Det är positivt för både undervisning och för en effektiv inlärning. Sedan skolan har börjat använda Soundfield-systemet så anser jag att eleverna har varit mer uppmärksamma på vad som sägs under lektionstid.”

Johan, lärare på Rönnowskolan

Det är betydligt lugnare i klassrummet idag

”Jag har fått väldigt positiva reaktioner från mina lärare som säger att arbetsmiljön har blivit betydligt bättre sedan vi införde systemet med mikrofoner. Det är betydligt lugnare i klassrummet idag än vad det var innan systemet installerades och det gynnar både elever och lärare. Vi satsar alla tillgängliga medel för att nå målet och ett stort steg på vägen är att se till att alla klassrum utrustas med högtalarsystemet på sikt.”

Mathias Dettmann, rektor Rönnowskolan

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har frågor rörande våra produkter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.