Hur fungerar det?

Hur fungerar det?

Här berättar några av våra användare om sina erfarenheter.

Detta är deras omdömen, deras testimonials.

Comfort Focus

Det hon säger går rakt in i mina öron

För tre år sedan togs Comfort Focus in i klassrummen på Nyhemsskolan. Först på prov, tillsammans med sju elever i två olika klasser. Testet gick ut på att se hur barn med problem att fokusera kunde få hjälp med sin koncentration av systemet.
– En mikrofon på läraren och en mottagare på eleven är en enkel genväg till koncentration och fokus. Sorl och klassrumsljud filtreras bort så att det jag säger går raka vägen in, säger Helena Bengtsson som är lärare i årskurs 1 till 3.

Inkluderande hjälpmedel

På Nyhemsskolan i Halmstad går barn från hela kommunen. Det är en helt vanlig skola, men ändå helt unik. Av skolans totalt 250 elever finns cirka 30 barn som har någon form av utredd språkstörning, i inkluderade klasser. De följer ordinarie läroplan, men har tillgång till anpassade verktyg som stöd. Exempelvis tecken och bildstöd samt numera även moderna, tekniska hjälpmedel.

Innan Comfort Focus introducerades i undervisningen var det svårare att hålla koncentrationen uppe och sitta still. Ljudnivån var högre i klassrummen, rent generellt. Det var svårt att hålla fokus på vad läraren sa, särskilt för elever med koncentrationssvårigheter och språkstörningar.

Koncentration under längre tid

Helena Bengtsson har arbetat som lärare i elva år. Hela tiden på Nyhemsskolan. Hon brinner för sina elever och klassens utveckling.
– I vår klass i årskurs 3 går totalt 47 elever, som är uppdelade i grupperna Sol och Moln med en lärare i varje grupp. I vår klass har vi tillgång till fjorton Comfort Focus-system som hjälper elever med olika typer av utmaningar. Jag knäpper på mikrofonen vid genomgångar och upplever att tiden som eleverna kan koncentrera sig ökar väsentligt. När jag då och då tappar ögonkontakten, när jag vänder mig om för att skriva någonting på tavlan, så vet jag att jag inte förlorar kontakten ändå, säger Helena.

Lättare att komma ihåg

Oliver Lilja är en av eleverna i Helenas klass, i Solgruppen. Han tar fram sina hörlurar och mottagaren, visar hur man knäpper på systemet och hur det fungerar med mikrofonen.
– Jag tycker att det är bra med hörlurarna. Innan jag hade Comfort Focus, så lyssnade jag inte lika mycket faktiskt. Nu när vi pratar om Rymden eller Stenåldern så är det lättare att koncentrera sig och komma ihåg. Det är som om Helena pratar bara med mig och det hon säger går rakt in i mina öron. Jag har på mig hörlurarna en lektion i taget, sedan vilar jag lite.

Lugnare klassrum

Systemet är digitalt och trådlöst och anpassat för elever med koncentrationssvårigheter eller andra inlärningsproblem. Eleven använder ett kort halsband, som är mottagaren. Ljudet från lärarens mikrofon överförs kristallklart och rensar bort störande klassrumsljud till elevens mottagare och vidare till hörlurarna eller öronsnäckorna. Comfort Focus utvecklades för att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter att koncentrera sig på läraren, med bättre studieresultat som följd.
– Jag upplever att det finns ett lugn i klassrummet och att jag når fram på ett bra sätt. Klassrumsmiljön är väldigt viktig för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Nyhemsskolan är inte utrustad eller upprustad med något akustikförbättrande men vi jobbar med de medel vi har. Det funkar bra, säger Helena.

Sammanhållning och självkänsla

Oliver har glimten i ögat och har sett fram emot att få bli intervjuad, fotograferad och få berätta om sig själv. Han berättar stolt om sin klass som han tycker så mycket om, undervisningen och ämnena, vad han gillar att göra med kompisarna.
– Det bästa med min klass är att alla får vara med. Vi gillar att vara med varandra på lektionerna och på rasterna och hitta på roliga saker. Vi har ett jättestort fiaspel på skolgården, där brukar vi vara. Några klasskompisar träffas efter skolan också. Jag och Mohammad, till exempel, brukar cykla tillsammans. Jag gillar att göra egna actionfilmer och sätter en go pro-kamera på cykelstyret. Sedan redigerar jag filmerna på datorn. Mamma ska hjälpa mig att starta en YouTubekanal där jag kan lägga upp filmerna. Det ska bli kul, säger Oliver.

Tre studenter med uppfyllda mål och drömmar om framtiden

ESS-gymnasiets vision är en skola där elever utvecklar en tro på sin egen förmåga, känner hoppfullhet inför framtiden och mod att delta i samhället. Ruslan, Moa och Carolina tar studenten om bara några dagar. De lämnar gymnasieskolan med raka ryggar, fina minnen och uppfyllda mål.

elever med hörselnedsättning

Münchenbryggeriet är ett gammalt bryggeri, en icke typisk skolbyggnad, på Söder Mälarstrand i Stockholm. Här ligger en unik liten gymnasieskola med en specialpedagogisk profil. Lärmiljön är genomtänkt och digital i stora delar, ljudet är dämpat, ljuset utbytt till dagsljus. Varje elev har dessutom tillgång till ett eget exemplar av Comfort Focus.

Behöver aldrig vänta

Struktur, ordning och reda är en del i pedagogiken för att hjälpa eleverna. Varje skoldag börjar och slutar på exakt samma tid. Skolan satsar dessutom på mindre klasser med två pedagoger i varje klass.

Vi är totalt 300 elever här, jämfört med 1300 elever på den gymnasieskolan som jag gick på förut. Man lär känna lärarna på ett annat sätt och får en närmare relation och det ger mig trygghet. Vi är 18 personer i vår klass, inte mellan 35 och 40 elever som på den gamla skolan. Det är en stor skillnad. Jag behöver aldrig vänta på att få hjälp och får verkligen ut något av undervisningen istället”, säger Ruslan Leissner.

ESS-gymnasiet följer läroplanen, kursplaner och ställer krav vid bedömning av måluppfyllelse, precis som andra skolor. Den stora skillnaden är flexibiliteten och sätten att nå målen.

– Det viktigaste är att jag förmedlar kunskapen, inte exakt hur. Jag kan till exempel redovisa en uppgift muntligt istället för skriftligt vilket hjälper mig som har dyslexi, säger Ruslan Leissner. Skolan och lärarna har hjälpt mig att genomföra och fullfölja gymnasiet. I framtiden vill jag jobba med musik, som studiotekniker eller musiker.

Lärarna är det bästa

Eleverna som går på ESS-gymnasiet kommer från hela Stockholm. Mellan 70 och 75 procent har ett neuropsykiatriskt funktionshinder och många söker sig hit just för att få vara en del i ett mindre sammanhang. Lärarnas engagemang och närvaro återkommer i elevernas berättelser.

Jag tycker inte om att gå i skolan egentligen och ville inte gå på gymnasiet alls. Men lärarna på skolan är fantastiska och har sett mig och gett mig möjligheten. Jag har haft det tungt ibland och haft jättesvårt att ta mig till skolan, eller ens ur sängen. Men då har det kommit ett sms eller till och med en lärare som hämtade mig någon gång. Lärarna märker om man inte mår bra. Och det är okej att faktiskt inte må bra ibland, även om man missar en deadline. Jag har fått förtroende för lärarna i skolan och de gör det lättare att komma hit, att vara här och att stanna kvar. Jag behövde det lilla extra stödet, lugnet i skolan och att någon såg mig. Nu har jag läst klart samhällsvetenskapligt program med beteendeinriktning. Jag har fått ett jobb efter skolan, i en butik på Hornstull. Jag drömmer om att driva ett hotell i framtiden, säger Moa Sörensen.

Fokus på koncentration

Alla elever som går på ESS-gymnasiet har tillgång till Comfort Focus, som är ett trådlöst digitalt hjälpmedel som gör det lättare att hålla koncentrationen uppe. Läraren använder en liten mikrofon och eleverna har en mottagare och små hörlurar i öronen. Ljudet och informationen går direkt från lärare till elev. Alla störande ljud stängs ute.

– Det är många som är känsliga för ljud och det är lätt att tappa koncentrationen av en fläkt som susar, någon som går i korridoren eller bara en klasskompis som andas bredvid en. Vi använder Comfort Focus på många lektioner, de flesta faktiskt när vi har genomgångar av olika saker. Det strular inte och är enkelt att använda, det är bara att sätta igång den. Hörlurarna är in-ears och lärarens röst tar inga snirkelvägar utan kommer direkt in i mitt huvud. Vi har också använt Comfort Focus när vi har varit ute på studiebesök, på stadsvandringar, i andra miljöer med mycket människor och brus. Det har också gett mig mycket, säger Carolina Höög.

Resan till Italien

Carolina, Ruslan, Moa och resten av eleverna och lärarna i klassen gjorde en efterlängtad studieresa till Italien under våren. Men i resväskorna fanns Comfort Focus.

– Vi besökte Neapel, Vatikanstaten och Rom. Det var särskilt häftigt på Colloseum, Den mäktiga byggnaden och guiden som hade sändaren och berättade om historien. Alla vi elever hade våra öronsnäckor. Jag kände mig fri, vi behövde inte stå precis bredvid guiden utan kunde kolla runt och samtidigt höra allt. Det var väldigt stämningsfullt, säger Carolina.

Tack vare Comfort Focus klarade han målen i åk 4

”En elev med koncentrationssvårigheter i åk 4 upplevde skoldagen mycket störande. Minsta ljud eller rörelse från andra i klassen fick honom att tappa koncentrationen och bli irriterad. När han sedan fick möjlighet att använda mikrofon och mottagare vände det hela. Han kunde koncentrera sig på vad jag sa vid genomgångar och tack vare Comfort Focus klarade han målen i åk 4.”

Andreas, lärare i åk 5, Enslövsskolan

Eleverna som använder Comfort Focus har betydligt lättare att koncentrera sig

”Eleverna som använder Comfort Focus har betydligt lättare att koncentrera sig. Det märks tydligt på att de tar till sig instruktionerna enklare och kommer igång med sitt eget arbete.”

Barbro, lärare på Nyhemsskolan

Överlag är det positivt att jag slipper höja rösten

”Eleverna använder Comfort Focus med bra resultat, alla får komma till tals, de har hittat ett lugn och intresse i att lära och är mer koncentrerade än tidigare. Överlag är det positivt att jag slipper höja rösten och jag kan ge de elever som behöver lite extra genom att prata med dem i mikrofonen.”

Frida, lärare på Bäckagårdsskolan

Att höra är en rättighet men att lyssna är en konst

”På Linehedsskolan vill vi arbeta för jämställdhet! Att höra är en rättighet men att lyssna är en konst. Därför tar vi hjälp av Comfort Focus så att alla ska kunna koncentrera sig och förstå bättre det som sägs.”

Marie Liljenberg, Rektor Linehedsskolan, Halmstad

En vinning när våra andraspråkselever använder Comfort Focus

”Som ’svenska som andraspråkslärare’ ser vi en vinning när våra andraspråkselever använder Comfort Focus. De hör då lärarens uttal direkt in i örat, utan att störas av andra ljud som oftast förekommer i ett klassrum.”

Lisette och Maria, Linehedsskolan, Halmstad

Det är helt magiskt vilken skillnad det gör - med omedelbar verkan

“Beklagade mig för rektorn över att ert pris var högt men han tyckte det var billigt jämfört med vad en assistent kostar! Gav det nya setet till en kollega efter lunch och visade hur det funkade. Satte hörlurarna på en utvald elev innan jag gick. Kollegan kom nu med ett stort leende. Det är helt magiskt vilken skillnad det gör med omedelbar verkan. Grabben hade räckt upp handen, flera gånger, på genomgången något som aldrig hänt innan!”

Maria Ströbeck, Speciallärare, Hyllinge skola

Roger Focus

Han har mycket lättare att följa anvisningar och att klara uppgifter i flera steg

“Max har autism och använder Roger Focus. Han har mycket lättare att följa anvisningar och att klara uppgifter i flera steg. Han visar en högre grad av mental energi och kan behålla fokus längre.”

Lärare NN

De flesta barn ville fortsätta använda sina enheter efter testperioden

“I vår studie av barn i skolåldern med ASD visade det sig att barnen bättre kunde höra lärarens ord, kommunicera med sina klasskamrater bättre och i allmänhet var mer engagerade i klassrumsaktiviteter än de var utan den trådlösa mikrofontekniken”, säger Gary Rance, docent i Department of Audiology & Speech Pathology vid Melbournes Universitet. “De flesta barn ville också fortsätta använda sina enheter efter testperioden.”

Läs mer om undersökningen

Roger SoundField

Den stora fördelen är att jag fångar och behåller elevernas uppmärksamhet

“Olikheter är vår styrka på Nibbleskolan. Vi kommer från olika kulturer, ser olika ut, tycker om olika maträtter, vi är inte stöpta i samma form. Vi har många elever på skolan som inte har svenska som sitt förstaspråk. Då är Roger Dynamic SoundField en extra hjälp. Ljudet, orden, meningar och instruktioner blir tydligare och språkutvecklingen går framåt fortare. Det är roligt att se.

Den stora fördelen är att jag fångar och behåller elevernas uppmärksamhet. Jag startar mikrofonen och ljudet från högtalaren sprider sig runt i klassrummet. Eleverna kan fokusera och hålla koncentrationen uppe under hela genomgången, vilket innebär att de kan ta till sig instruktionerna snabbare, vilket i sin tur gör att de kan komma igång med det de ska göra. Skoldagarna blir effektivare.”

Christine Pihlqvist, lärare på Nibbleskolan

Det är positivt för både undervisning och för en effektiv inlärning

”Vi behöver inte anstränga rösten under lektionerna och vi når ut till eleverna på väldigt enkelt sätt med hjälp av högtalarna, oavsett var eleven sitter i klassrummet. Det är positivt för både undervisning och för en effektiv inlärning. Sedan skolan har börjat använda Soundfield-systemet så anser jag att eleverna har varit mer uppmärksamma på vad som sägs under lektionstid.”

Johan, lärare på Rönnowskolan

Det är betydligt lugnare i klassrummet idag

”Jag har fått väldigt positiva reaktioner från mina lärare som säger att arbetsmiljön har blivit betydligt bättre sedan vi införde systemet med mikrofoner. Det är betydligt lugnare i klassrummet idag än vad det var innan systemet installerades och det gynnar både elever och lärare. Vi satsar alla tillgängliga medel för att nå målet och ett stort steg på vägen är att se till att alla klassrum utrustas med högtalarsystemet på sikt.”

Mathias Dettmann, rektor Rönnowskolan

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har frågor rörande våra produkter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.