Studier och rapporter

Studier

Vill du fördjupa dig?
Ladda ner eller läs utdrag ur våra studier nedan.

Personliga system hjälper barn med APD

Det finns studier som visar på nyttan med ett personligt FM-system för barn med auditiva perceptionssvårigheter, till exempel denna:
“Multiple benefits of personal FM system use by children with auditory processing disorder (APD).”

Comfort Focus på Nyhemsskolan

På Nyhemsskolan i Halmstad går barn från hela kommunen och det unika med denna skola är att den har en så kallad språkprofil. Här går barn som har någon form av utredd språkstörning i inkluderade klasser, idag ca 30 barn av skolans totalt 210 elever. Anette Nyd är språk- och kommunikationshandledare. Hon arbetar med de pedagoger som tillhör språkprofilen på Nyhemsskolan, men även ute i kommunen på andra skolor där det finns behov av pedagogisk handledning.

Comfort Focus and auditory sequencing

To hear what the teacher says is essential for all students in school; children with concentration problems, however, are even more dependent on clear speech signals. This white paper will tell more about a study of 17 children in the age 10-11, using Comfort Focus to improve their auditory sequencing in order to be more focused understanding and remembering instructions in school.

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har frågor rörande våra produkter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.