Studier och rapporter

Studier

Vill du fördjupa dig?
Ladda ner eller läs utdrag ur våra studier nedan.

Comfort Focus på Nyhemsskolan

På Nyhemsskolan i Halmstad går barn från hela kommunen och det unika med denna skola är att den har en så kallad språkprofil. Här går barn som har någon form av utredd språkstörning i inkluderade klasser, idag ca 30 barn av skolans totalt 210 elever. Anette Nyd är språk- och kommunikationshandledare. Hon arbetar med de pedagoger som tillhör språkprofilen på Nyhemsskolan, men även ute i kommunen på andra skolor där det finns behov av pedagogisk handledning.

Comfort Focus and auditory sequencing

To hear what the teacher says is essential for all students in school; children with concentration problems, however, are even more dependent on clear speech signals. This white paper will tell more about a study of 17 children in the age 10-11, using Comfort Focus to improve their auditory sequencing in order to be more focused understanding and remembering instructions in school.

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har frågor rörande våra produkter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.