Vi hjälper dig att fokusera på den som talar

Bättre inlärning med enkel teknik

 

För barn och unga vuxna med en NPF-diagnos; koncentrationssvårigheter som ADHD, APD, autism/ Asperger eller problem med att ta in auditiv information är det en stor utmaning att vistas i miljöer med omväxlande ljud och annat som distraherar.

Den bästa inlärningen sker när eleverna hör klart och tydligt utan att läraren behöver anstränga sin röst.

Ett enkelt teknikstöd kan göra stor skillnad.

”Den stora fördelen är att jag fångar och behåller elevernas uppmärksamhet.” Christine Pihlqvist

Lärare på Nibbleskolan

Användare berättar

Läs våra användares egna historier

Alla har samma rätt att lyckas

%

%

av alla barn i skolåldern har ADHD
miljarder kostar det samhället varje år att 13000 ungdomar inte studerar eller arbetar efter gymnasiet
av alla vuxna har ADHD

Våra lösningar

Vi på Phonak kan erbjuda olika lösningar för elever med koncentrationssvårigheter eller för dig som lärare som känner att din röst inte orkar med en hel dag. Trådlösa mikrofoner och mottagare gör det lättare att fokusera på den som pratar.

Tekniska hjälpmedel skapar tydlighet och klarhet i kommunikationen från lärare till elev, vilket även är en fördel då eleven har svenska som andraspråk.

Våra produkter

Roger SoundField

Förbättrar inlärningen genom att hjälpa eleven att fokusera på läraren.

Så här fungerar Roger SoundField

Ett lättanvänt och effektivt system som sänder ljudet från lärarens mikrofon till högtalaren Roger DigiMaster. Detta gör att alla elever hör lika bra oavsett var i klassrummet de sitter, dessutom spar läraren på sin röst. Komplettera med en elevmikrofon som används av den som har ordet.

Läs mer om Roger SoundField

Roger SoundField

Förbättrar inlärningen genom att hjälpa eleverna att fokusera på läraren.

Så här fungerar Roger SoundField

Ett lättanvänt och effektivt system som sänder ljudet från lärarens mikrofon till högtalaren Roger DigiMaster. Detta gör att alla elever hör lika bra oavsett var i klassrummet de sitter, dessutom spar läraren på sin röst. Komplettera med en elev-mikrofon som används av den som har ordet.

Läs mer om Roger SoundField

Roger Focus II

Förbättrar inlärningen genom att hjälpa en elev att fokusera på läraren.

Så här fungerar Roger Focus

En mottagare som hjälper elever med ensidig hörselnedsättning, auditiv perceptionsstörning eller autism att fokusera på läraren. Mottagaren placeras direkt på örat och används tillsammans med lärarmikrofonen Roger Touchscreen Mic.

Läs mer om Roger Focus

Roger Focus II

Förbättrar inlärningen genom att hjälpa en elev att fokusera på läraren.

Så här fungerar Roger Focus II

En mottagare som hjälper elever med ensidig hörselnedsättning, auditiv perceptionsstörning eller autism att fokusera på läraren. Mottagaren placeras direkt på örat och används tillsammans med lärarmikrofonen Roger Touchscreen Mic.

Läs mer om Roger Focus II

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har frågor rörande våra produkter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

”Vi behöver inte anstränga rösten under lektionerna och vi når ut till eleverna på väldigt enkelt sätt med hjälp av högtalarna, oavsett var eleven sitter i klassrummet.”

Johan

Lärare på Rönnowskolan, Åhus

Vad har du rätt till?

Vad säger skollagen?

Enligt skollagen har skolan skyldighet att ge extra stöd till den elev som behöver det. Stödet ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs. Det innebär att det ska ges utifrån elevens egna behov och förutsättningar.