Vi hjälper dig att fokusera på den som talar

Bättre inlärning med enkel teknik

 

För barn och unga vuxna med en NPF-diagnos; koncentrationssvårigheter som ADHD, APD, autism/ Asperger eller problem med att ta in auditiv information är det en stor utmaning att vistas i miljöer med omväxlande ljud och annat som distraherar.

Den bästa inlärningen sker när eleverna hör klart och tydligt utan att läraren behöver anstränga sin röst.

Ett enkelt teknikstöd kan göra stor skillnad.

”Jag använde Comfort Focus på lektioner där jag skulle informera mycket muntligt eller läsa högt. Effekten var oerhört positiv. Eleven skrev för första gången en hel sida med stödord till en läst text.”

Kristina

Lärare i årskurs 6, Haparanda

Användare berättar

Läs våra användares egna historier

Alla har samma rätt att lyckas

%

%

av alla barn i skolåldern har ADHD
miljarder kostar det samhället varje år att 13000 ungdomar inte studerar eller arbetar efter gymnasiet
av alla vuxna har ADHD

Våra lösningar

Vi på Phonak kan erbjuda olika lösningar för elever med koncentrationssvårigheter eller för dig som lärare som känner att din röst inte orkar med en hel dag. Trådlösa mikrofoner och mottagare gör det lättare att fokusera på den som pratar.

Tekniska hjälpmedel skapar tydlighet och klarhet i kommunikationen från lärare till elev, vilket även är en fördel då eleven har svenska som andraspråk.

Våra produkter

Comfort Focus

Ett smidigt teknikstöd som består av en mikrofon och en mottagare som används med hörlurar alternativt öronsnäckor.

Så här fungerar ett Focus-system

Läraren använder en liten, smidig mikrofon som fästs på kläderna med ett clips eller hängs om halsen i ett halsband. Talet sänds trådlöst från mikrofon till elevens mottagare. Mikrofonen kan användas tillsammans med obegränsat antal mottagare.

Eleven/eleverna bär mottagaren i ett halsband och lyssnar med hörlurar eller öronsnäckor.

Läs mer om Comfort Focus

Comfort Focus

Ett smidigt teknikstöd som består av en mikrofon och en mottagare som används med hörlurar alternativt öronsnäckor.

Så här fungerar ett Focus-system

Läraren använder en liten, smidig mikrofon som fästs på kläderna med ett clips eller hängs om halsen i ett halsband. Talet sänds trådlöst från mikrofon till elevens mottagare. Mikrofonen kan användas tillsammans med obegränsat antal mottagare.

Eleven/eleverna bär mottagaren i ett halsband och lyssnar med hörlurar eller öronsnäckor.

Läs mer om Comfort Focus

Roger™ SoundField

Förbättrar inlärningen genom att hjälpa eleven att fokusera på läraren.

Så här fungerar Roger SoundField

Ett lättanvänt och effektivt system som sänder ljudet från lärarens mikrofon till högtalaren Roger DigiMaster. Detta gör att alla elever hör lika bra oavsett var i klassrummet de sitter, dessutom spar läraren på sin röst. Komplettera med en elevmikrofon som används av den som har ordet.

Läs mer om Roger SoundField

Roger™ SoundField

Förbättrar inlärningen genom att hjälpa eleverna att fokusera på läraren.

Så här fungerar Roger SoundField

Ett lättanvänt och effektivt system som sänder ljudet från lärarens mikrofon till högtalaren Roger DigiMaster. Detta gör att alla elever hör lika bra oavsett var i klassrummet de sitter, dessutom spar läraren på sin röst. Komplettera med en elev-mikrofon som används av den som har ordet.

Läs mer om Roger SoundField

Roger Focus

Förbättrar inlärningen genom att hjälpa en elev att fokusera på läraren.

Så här fungerar Roger Focus

En mottagare som hjälper elever med ensidig hörselnedsättning, auditiv perceptionsstörning eller autism att fokusera på läraren. Mottagaren placeras direkt på örat och används tillsammans med lärarmikrofonen Roger Touchscreen Mic.

Läs mer om Roger Focus

Roger Focus

Förbättrar inlärningen genom att hjälpa en elev att fokusera på läraren.

Så här fungerar Roger Focus

En mottagare som hjälper elever med ensidig hörselnedsättning, auditiv perceptionsstörning eller autism att fokusera på läraren. Mottagaren placeras direkt på örat och används tillsammans med lärarmikrofonen Roger Touchscreen Mic.

Läs mer om Roger Focus

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har frågor rörande våra produkter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

”Vilken fantastisk uppfinning vi har fått ta del av! Jag tror inte att detta är samma kille. Han lyssnar och tar till sig undervisningen muntligt. Är med i diskussionerna och räcker upp handen innan han svarar.”

Anita

Lärare på Sofiebergsskolan, Halmstad

Vad har du rätt till?

Vad säger skollagen?

Enligt skollagen har skolan skyldighet att ge extra stöd till den elev som behöver det. Stödet ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs. Det innebär att det ska ges utifrån elevens egna behov och förutsättningar.