Studier

Vill du veta mer, om hur exempelvis Comfort Focus fungerar eller ha mer kött på benen. Ladda ner eller läs utdrag ur våra studier och rapporter nedan. 

 

Förbättrade resultat med Comfort Focus på auditivt minnestest

Title:

Comfort Focus and auditory sequencing

By Anna K Lejon, April 2014

Utdrag:

To hear what the teacher says is essential for all students in school; children with concentration problems, however, are even more dependent on clear speech signals. This white paper will tell more about a study of 17 children in the age 10-11, using Comfort Focus to improve their auditory sequencing in order to be more focused understanding and remembering instructions in school.

Background

Today’s curriculum and life in school requires students to be focused on instructions which should lead later on to their own knowledge acquisition. This way of learning is demanding for students and has not been like this before.

In Sweden and the Nordic countries we can see a dramatic increase in the number of children who have problems following mainstream classes. These children are often diagnosed with a concentration problem, for example ADHD.

Researchers’ opinion is that the number of children with ADHD has not increased but the knowledge and resources are more focused on the related problems. According to the Swedish Social Board, the medication with Ritalin or similar medicine with the active substance methylphenidate hydrochloride for children with ADHD has increased fivefold in seven years.

The reason for being unfocused can be that the ability of auditory sequencing and short term memory is less than normal. Auditory sequencing is the ability to remember the detail of what is heard and the order in which it was communicated. Problems with auditory sequencing are found in a number of diagnoses, such as:

  • APD/CAPD
  • Autism
  • ADHD
  • Learning disabilities
  • Dyslexia
  • A wide range of speech and language disorders

Studie Comfort Focus
Klicka på bilden för att läsa hela studien

Comfort Focus på Nyhemsskolan

Title:

Rapport från en skola som testat teknikstöd

By Comfort Audio/Phonak

Utdrag:

Hösten 2012 kom Anette i kontakt med Comfort Audio och Comfort Focus och beslutet togs att testa detta på skolan. Sju elever i två olika klasser fick möjlighet att prova systemet. Både elever och lärare hade en positiv inställning och tyckte att det verkade spännande och berörda föräldrar fick skriftlig information om att deras barn var med och testade produkterna.

Nyhemsskolan – en unik skola

På Nyhemsskolan i Halmstad går barn från hela kommunen och det unika med denna skola är att den har en så kallad språkprofil. Här går barn som har någon form av utredd språkstörning i inkluderade klasser, idag ca 30 barn av skolans totalt 210 elever.

Anette Nyd är språk- och kommunikationshandledare. Hon arbetar med de pedagoger som tillhör språkprofilen på Nyhemsskolan, men även ute i kommunen på andra skolor där det finns behov av pedagogisk handledning.

För att eleverna ska klara inkluderingen och följa med i undervisningen används flera anpassade verktyg på skolan, till exempel tecken som stöd, extra bildmaterial, tekniska hjälpmedel, dataprogram, skyddskåpor för att utesluta ljud och andra hjälpmedel för att bland annat öka koncentrationen.

Comfort Focus introduceras

Hösten 2012 kom Anette i kontakt med Comfort Audio och Comfort Focus och beslutet togs att testa detta på skolan. Sju elever i två olika klasser fick möjlighet att prova systemet. Både elever och lärare hade en positiv inställning och tyckte att det verkade spännande och berörda föräldrar fick skriftlig information om att deras barn var med och testade produkterna.

Innan Comfort Focus introducerades i undervisningen tappade flera av eleverna koncentrationen fort. Det var mer rörelse i klassrummet, ljudnivån var högre och många hade svårt att fokusera och fullfölja en uppgift. För barn med koncentrationssvårigheter är det ofta svårt att hitta ett lugn. Man pratar gärna på, tänker högt och tydligt och resonerar ofta med sig själv.

Med Comfort Focus har det blivit tystare i klassrummet och måluppfyllelsen med att faktiskt följa läroplanen har förbättrats avsevärt. När man under en längre period kan följa med i undervisningen, följa instruktioner och lösa uppgifter så har man avsevärt större möjlighet att ta till sig undervisningen och skapa ett positivt arbetsklimat i skolan. De barn som tar mycket uppmärksamhet genom att höras och synas mest, får också mycket uppmärksamhet, men Comfort Focus kan vara lika användbart för de elever som man vill ska ta större plats. Att skapa mer talutrymme för de elever som är tysta, som sitter och dagdrömmer och försvinner bort. Dessa elever behöver också lyftas fram och de kan ha minst lika stor hjälp av Comfort Focus i klassrummet.

Föräldrarna till den elev där Comfort Focus visat bäst effekt var till en början rädda att barnet skulle utmärka sig och ville inte att Comfort Focus skulle användas. Det fick till följd att resultat och prestation sjönk hos barnet. Vid ett möte med skolan fick dock föräldrarna bättre förståelse för hur systemet används och vilka resultat det ger och nu har de kommit så långt att de vill att barnet använder det i skolan så ofta det är möjligt.

Att tänka på

Det krävs alltså en mycket god föräldradialog när nya hjälpmedel introduceras för eleverna. Informationen måste vara tydlig och ges både skriftligt och muntligt med möjlighet att visa systemet som barnen ska testa, så föräldrarna känner sig lika delaktiga. Allt är spännande i början, men för att det ska fungera hela vägen så måste även föräldrarna backa upp och driva på så att det kan bli ett lyckat resultat.

I klassen pratar man mycket om att Comfort Focus hjälper NN och varför. Pedagogerna måste vara tydliga när de berättar och förklarar varför systemet ska användas. Rätt attityd och inställning till hjälpmedel är väldigt viktigt här. Pedagogerna måste avdramatisera det hela, men samtidigt vara öppna och pusha på. Om man kan hitta positiva ”dragare” i klassen är det dessutom lättare att göra det till en statusgrej.

Alla måste ges möjlighet att testa systemet. Det ska vara lätt för eleverna att hämta och använda. Det ska inte låsas in, utan alla ska få prova och det ska finnas tillgängligt för alla.

Så används Comfort Focus på Nyhemsskolan

Efter genomfört test togs beslutet att utrusta fyra klassrum på Nyhemsskolan med Comfort Focus. En sändare och tre eller fyra mottagare placerades i varje rum. Helst hade man velat ha en sändare och fyra mottagare i samtliga klassrum på skolan, men dit är det fortfarande en bit kvar. Vissa elever har förtur att använda utrustningen, men den finns tillgänglig även för de andra.

Eleverna använder ett kort halsband och har mottagaren innanför tröjan, vilket fungerar bra. Till detta används hörlurar eller öronsnäckor. I nuläget används utrustningen endast i klassrummet, inte på lektioner i andra salar eller utomhus. Detta är dock något man kommer att testa framöver.