Många har svårt att koncentrera sig

Trådlösa mikrofoner och mottagare som gör det lättare att fokusera på den som talar

Trådlösa mikrofoner och mottagare som gör det lättare att fokusera på den som talar

För barn och vuxna som har koncentrationssvårigheter eller problem med att ta in auditiv information är det en stor utmaning att vistas i miljöer med omväxlande ljud och annat som distraherar.
Ett enkelt teknikstöd kan göra stor skillnad.

tonaring_koncentrationssvarighet_comfort_focus

I skolan

Skärpt fokus och lugnare miljö – elever med svårigheter att koncentrera sig får lättare att fokusera på läraren och läraren behöver inte höja rösten eller upprepa sig för att nå fram. Eleven orkar lyssna bättre under en hel skoldag och förutsättningarna för inlärning ökar.

ESS-gymnasiet satsar på interaktiv, kommunikativ teknik

ESS-gymnasiet i Stockholm är unik i sitt slag. Den har en specialpedagogisk profil vilket bland annat innebär att undervisningen och lärmiljön är anpassad och utrustad för att möta elevers olika behov.

Lärmiljön på skolan är genomtänkt och digital i stora delar, ljudet är dämpat, ljuset utbytt till dagsljus. Varje elev har dessutom tillgång till ett eget exemplar av Comfort Focus.

Läs mer

elever_munchenbryggeriet
sa-fungerar_focus_ill

Så här funkar ett Focus-system

Den som talar använder en mikrofon som smidigt fästs med ett clips i kläderna eller bärs i ett halsband. Den som lyssnar bär en mottagare och lyssnar med hjälp av hörlurar/öronsnäckor. Ljudet sänds från mikrofonen till mottagaren och störande bakgrundsljud reduceras. På detta sätt blir det lättare att fokusera på talet.

"Effekten var oerhört positiv!"

Läs mer

Vad tycker skolungdomar som använder Comfort Focus?

"Det är som hon pratar bara med mig"
Oliver 10 år
Läs mer »

"Äntligen hör jag vad läraren säger"
Fiona åk 8
Läs mer »

"Den isolerar omgivningens ljud"
Dajana, KomVux-elev
Se film »

larare1_comfort_focus-1
focus_set_3

Comfort Focus

Ett smidigt teknikstöd som består av en mikrofon och en mottagare som används med hörlurar alternativt öronsnäckor.

Roger Dynamic SoundField och Roger Focus

Ger stöd inte bara till en enskild elev utan erbjuder förbättrade akustiska förhållanden för alla i klassrummet samtidigt som läraren kan tala i normal samtalston utan att anstränga rösten.
Läs mer

koncentrationssvarigheter_vuxna_comfort_focus-1

Även vuxna kan ha svårt att koncentrera sig

Allt fler vuxna diagnosticeras med adhd eller andra funktionsnedsättningar inom NPF-området som kan påverka arbetsförmågan.

Det är inte lätt att lära sig ett främmande språk

Många får undervisning i ett annat språk än sitt modersmål. Detta ställer extra stora krav på elevens uppmärksamhet för att höra och ta in alla nyanser i språket.

larare1_comfort_focus-1

Vad har man rätt till?

I skollagen står bl a att elever som behöver särskilt stöd i skolan ska få det.

Skollagen »
Diskrimineringslagen »

Är du lönsam lille vän?

Denna studie visar att ju tidigare man sätter in stöd desto bättre.

Studie av Ingvar Nilsson, 2011 »

"Vilken fantastisk uppfinning vi har fått ta del av! Jag tror inte att detta är samma kille. Han lyssnar och tar till sig undervisningen muntligt. Är med i diskussionerna och räcker upp handen innan han svarar."

Anita, lärare på Sofiebergsskolan

Idag forskas det mer än någonsin kring kognitiva svårigheter och olika funktionsnedsättningar.

forskning_koncentration_1

Rapport från en skola som testat teknikstöd
 


Läs mer

forskning_koncentration_2

Förbättrade resultat med Comfort Focus på auditivt minnestest


Läs mer

forskning_koncentration_3

Att träna den auditiva uppmärksamheten hos barn med språkstörning


Läs mer

barn_koncentrationssvarigheter_comfort_focus

"Eleverna som använder Comfort Focus har betydligt lättare att koncentrera sig."

Barbro, lärare på Nyhemsskolan

Alla ska få möjlighet att lyckas

0 mdr
kostar det samhället varje år att 13 000 ungdomar inte studerar/arbetar efter gymnasiet
(I Nilsson)
0 %
av alla barn i skolåldern har adhd
(Socialstyrelsen)
0 %
av den vuxna befolkningen har adhd
(Socialstyrelsen)


Kontakta oss om du vill testa att "focusera mera" eller veta mer om vår julkampanj

Cornelia Schildfat
Vill du veta mer om våra lösningar? Kontakta Cornelia Schildfat 035-260 16 15, 0725-72 65 92 cornelia.schildfat@phonak.com

Jag samtycker till att Sonova Nordic AB sparar och använder mina kontaktuppgifter. Vi vidarebefordrar aldrig dina uppgifter och hanterar dom enligt vår Integritetspolicy